Workshops “2018 DO IT!” van start.

Voor het leerbedrijf hebben Savannah en Esther een workshop ontwikkeld over de Culturele Hoofdstad 2018. Het is een workshop van studenten, voor studenten en met deze workshop willen wij meer bekendheid creëren voor de Culturele Hoofdstad. Naast bekendheid, willen we met deze workshop de studenten ook motiveren, enthousiasmeren, verbinden en hun meer duidelijkheid geven over de Culturele Hoofdstad. Voor een korte impressie van de workshop, zie onderstaand filmpje.

Cross sectorale samenwerking rondom de European Mentoring Summit

De titel van het BID book van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is “Criss-crossing Communities”. Deze benadering, of zo je wilt blauwdruk, is rondom de organisatie van de European Mentoring Summit van afgelopen 16 tot en met 18 maart leidend geweest. ‘Kris – kras’ door het Friesland College heen zijn scholen en afdelingen betrokken geraakt; een mooi voorbeeld van samenwerking binnen het Friesland College!

Om de European Mentoring Summit tot een succes te maken zijn studenten van zowel het Leerbedrijf LWD2018 van het Friesland College als het Talen Centrum en Toerisme actief geweest in het verzorgen van side-programma’s. De goed voorbereide wandelroutes waren een aangename afwisseling in het volle programma dat de Summit gasten voorgeschoteld kregen. De activiteiten golden als verbindende schakel tussen diverse officiële onderdelen . Ook in de workshop over Leeuwarden Culturele hoofdstad zijn studenten van het Friesland College actief geweest door hun ervaringen te delen met internationale gasten vanuit heel Europa en de Verenigde Staten.

Bezoekers van de Summit  spraken hun waardering uit over de inzet van de studenten.

Het organiseren van de Summit in samenwerking met zoveel partijen binnen het Friesland College is een mooie vingeroefening geweest waarbij ervaring opgedaan is in het ‘kris – kras’ door het Friesland College heen samenwerken.

Samenwerking met Denemarken groot succes!

In het kader van Leeuwarden 2018 is deze maand het internationaliseringsproject tussen het Friesland College en het Deense Tech College in Aalborg gestart.  Zowel de Deense als de Nederlandse studenten zijn gemixt en vormen hierin samen een aantal bedrijven. Elk bedrijf heeft zijn eigen leiding en democratisch gekozen werknemers op basis van kwaliteiten. Ze zijn eigen baas en hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. In dit project draait het om samenwerken, communiceren, ondernemen en creativiteit.

Het project Kinderboek beleeft momenteel zijn hoogtepunt. Na lange tijd van voorbereiding en overleg, zijn vorige week 10 Deense studenten en 7 studenten van het Friesland College gestart met de uitvoering van het project. De Deense studenten zijn nu drie weken hier en en vervolgens zullen de Nederlandse studenten voor drie weken naar Denemarken afreizen.

Het thema van de kinderboeken is een internationaal thema dat ons allen aangaat: de stroom vluchtelingen die op dit moment Europa betreedt. De studenten willen hun steentje bijdragen om in elk geval voor de kinderen van de vluchtelingen iets te kunnen betekenen.

De Gemeente Leeuwarden heeft opdracht gegeven om voor deze kinderen een boek te maken. Deze kinderen hebben nog steeds dromen. De studenten gaan proberen deze dromen en het durven dromen over een mooie toekomst vorm te geven. Aan het eind van het project zullen de studenten het kinderboek aan de burgemeester en/of wethouder overhandigen.