Pop-up openluchtmuseum tijdens LF2018 met D’Drive!

LEEUWARDEN 2018
Pop-up openluchtmuseum tijdens LF2018
 
Deze en volgende week zwerven 1.250 schoolkinderen door het Lân fan Taal in de Leeuwarder Prinsentuin. Zij maken een unieke tijdreis door de geschiedenis van de Friese hoofdstad. Alle leerlingen van groep 7-8 van alle vijftig basisscholen in de gemeente Leeuwarden doen in april en oktober 2018 mee aan een onderwijsproject met levende geschiedenis van Historisch Centrum Leeuwarden. De kinderen maken kennis met de talen, verhalen en het DNA van Liwwadders door de eeuwen heen en zij ontdekken het cultureel erfgoed dat deze historische personages hebben nagelaten in de stad van vandaag. De Leeuwarders van toen worden gespeeld door MBO studenten D´Drive, die gecoacht worden door professioneel theatermaker Jan-Dirk van Ravesteijn. Leden van de amateurvereniging Ljouwerter Skotsploech verzorgen een workshop dans.
 
Wopke Eekhoff leeft in de 19de eeuw en is als stadsarchivaris verantwoordelijk voor het archief van Leeuwarden. Hij ontdekt dat er een belangrijk archiefstuk mist: het Leeuwarder grootzegel uit 1492. Daarom bouwt Wopke een tijdmachine, zodat hij het zegel zelf uit het verleden op kan halen. Helaas verloopt zijn plan anders dan gedacht en komt hij, door een haperend onderdeeltje, per ongeluk in de toekomst, in 2018 terecht. De vindingrijke archivaris maakt echter van de nood een deugd en vraagt de schoolklassen of zij hem willen helpen zoeken. Tijdens de theatrale tijdreis die dan volgt komen de leerlingen vier historische Liwwadders tegen uit vier verschillende tijdperken. 
                                                                                                                                          
Bij de Oldehove staat de Germaans sprekende Wolfhilde. Zij woont rond 300 na Chr. in een boerderij van plaggen op de Oldehoveterp aan de Middelzee. Wolfhilde gelooft in meerdere goden en laat de kinderen een geluksamuletje met runenteken maken, dat hen beschermt tegen ongeluk en ziekte. Voor Historisch Centrum Leeuwarden loopt Pieter, heer van Camminghaburg, te ijsberen. Hij spreekt oud-Fries en Latijn en leeft in 1487. Pieter maakt zich grote zorgen, omdat er zojuist een bieroproer is uitgebroken. Hij heeft dringend een leger nodig om zijn stins te beschermen en drilt de leerlingen en hun meesters en juffen net zolang totdat zij goed kunnen kruisboogschieten. In Paviljoen Liwwadders bekijkt Saskia van Uylenburgh vol trots de prachtige schilderijen van haar echtgenoot Rembrandt. Saskia spreekt Stadsfries en dateert uit de Gouden Eeuw. Zij laat de schoolklassen de scene op het beroemdste schilderij van haar man, De Nachtwacht, naspelen door middel van een tableau vivant. In de muziekkoepel zit Lijsbeth Hellema in het Fries in haar dagboek te schrijven. Het jaar is 1850 en Lijsbeth is boerin te Wirdum. Ze schrijft over haar zwartbonte stamboekvee en dat ze van de melk, die deze koeien geven, boter en kaas maakt. Vol trots vertelt ze dat haar producten via de Waag in Leeuwarden de hele wereld overgaan. Lijsbeth heeft visite en samen met hen leert zij de schoolklassen een folkloristische Friese dans aan. Bij de afsluiting van het project in Historisch Centrum Leeuwarden zal tenslotte blijken of Wopkes missie is geslaagd: hebben de kinderen het grootzegel gevonden…?
 
Het pop-up openluchtmuseum Liwwadders is er volgende week nog van maandag 16 tot en met donderdag 19 april, elke ochtend van 09.00 tot 11.15 uur. Het project is onderdeel van Kunstmenu van Kunstkade en wordt speciaal voor LF2018 georganiseerd.